A konferenciáról

XII. Létkérdés Konferencia – 2017. november 9.

BIJÓ Rendezvényközpont (XIII. Róbert Károly krt. 96-100.)

A konferencia ingyenes

A több mint tíz éve rendszeresen megrendezett Létkérdés Konferenciák a tudomány, a vallások és más társadalmi intézmények termékeny eszmecseréjét szolgálják. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola idei rendezvénye a gazdaság és szegénység témáját járja körül több oldalról. Nem célunk aktuálpolitikai témák megvitatása vagy a jelen társadalmi állapotok részletes elemzése; a szegénység és gazdagság témakörét szélesebb perspektívában vizsgáljuk.

Vajon minden korban és minden társadalomban ugyanazt jelenti „szegénynek”, illetve „gazdagnak” lenni? Mitől függ, hogy valakire „vagyonosként” vagy „nincstelenként” tekint a környezete? Milyen kulturális értelmezések kapcsolódnak a „birtoklás”, a „haszon” vagy éppen az „elégedettség” fogalmaihoz? Milyen értékeket kapcsol ezekhez és kommunikál mindezekről mai, globalizált kultúránk? Milyen formákban jelenik meg a szegénység a különböző társadalmi rétegekben, és milyen módokon lehet enyhíteni? Vannak-e előnyei a szegénységnek? Hogyan ítélik meg az egyes világvallások a gazdagságot és annak ellentétét? Összefügg-e a lelki és anyagi gazdagság, és ha igen, hogyan?

A délelőtt folyamán gazdaság- és kultúrtörténeti, szociológiai, valamint szociálpolitikai előadásokra kerül sor, neves társadalomtudósok közreműködésével.

Délután négy különböző világvallást képviselő teológus előadása hangzik el a szegénység és gazdagság spirituális megközelítéséről; azok megítéléséről és szerepéről az egyes vallások szentírásaiban és vallásgyakorlatában.

Különböző tradíciókat képviselő szeretetszolgálatok, jótékonysági szervezetek képviselőinek kerekasztal-beszélgetése zárja a napot. Itt betekintés nyerhetünk az egyes szervezetek motivációiba, tevékenységeik szervezési elveibe és változatos segítési módszereikbe is.

Mountain View


Mountain View

Program

XII. Létkérdés Konferencia – 2017. november 9.

BIJÓ Rendezvényközpont (XIII. Róbert Károly krt. 96-100.)

(Parkolási információkért kattintson ide)

A konferencia ingyenes

Délelőtt: A társadalomtudomány nézőpontjából


Előadás időpontja

Előadó

Előadás címe

10:00 – 10:10 Vasvári Csaba Megnyitó
10:10 – 10:35 Papp Richárd Szegénység és gazdagság a tárgyakban és az értékekben – kultúrtörténeti áttekintés
10:40 – 11:05 Felcsuti Péter A vagyon és a jövedelem eloszlása és az abból eredő társadalmi problémák – gazdaságtörténeti áttekintés
11:30 – 11:55 Nyilas Mihály A szegénység mint társadalmi probléma – szociológiai áttekintés
12:00 – 12:25 Misetics Bálint A szegénység társadalmi kezelése, enyhítése – szociálpolitikai áttekintés


Délután: Szegénység a világvallásokban


Téma: A szegénység megítélése az egyes vallásokban: okai, hatásai, előnyei, hátrányai

Előadás időpontja

Előadó

13:30 – 13:50 Béres Tamás evangélikus teológus
13:55 – 14:15 Sulok Zoltán a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke
14:20 – 14:40 Darvas István zsidó rabbi
14:45 – 15:05 Banyár Magdolna (Mahárání Déví Dászí) vaisnava teológusKerekasztal beszélgetés: A szegénység enyhítésének gyakorlati módszerei ( 15:30 – 17:00 )

Előadó

Képviselt szervezet

Juhász Márton Református Szeretetszolgálat
Miletics Marcell Baptista Szeretetszolgálat
Rácsok Balázs Ökumenikus Segélyszervezet
Szilaj Péterné (Gandharviká-préma Déví Dászí) Ételt az Életért Alapítvány
Vasvári Csaba moderátor


A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


Előadók

A konferencia előadóinak rövid szakmai életrajzai

a szervező

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) 1998-ban alapította meg a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítványt Budapesten, majd 2001-ben létre hozta a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát, amelynek vaisnava teológus szakja 2003-ban nyert akkreditációt, és 2004 szeptemberétől államilag elismert felsőfokú oktatási intézményként tanítja a hinduizmus vaisnava ágának teológiáját és kultúráját. A főiskolai oktatás 2008-tól a bolognai rendszer szerint, 3 éves BA alapszakon folyik, és a 2009/2010. tanévben kiegészült az Európai Unióban és egész Európában is egyedülállónak számító vaisnava jógamester diplomát adó BA, valamint 2014/2015. tanévben vaisnava teológia MA képzéssel. (www.bhf.hu)

A Főiskola oktatási tevékenysége kettős célt szolgál: egyrészt biztosítja azt, hogy az MKTHK egyház szerzeteseinek képzése és továbbképzése államilag elismert keretek között folyhasson, másfelől pedig felekezeti hovatartozástól függetlenül lehetőséget ad minden érdeklődő számára, hogy mélységeiben is megismerhesse a védikus kultúra tanításait.

A teológia nem száraz hittételek tanítását jelenti tehát, hanem az önmegvalósítás módszereinek és gyakorlatának megismertetését. Így az ősi védikus szentírások – például a Bhagavad-gítá, a Srímad-Bhágavatam és a Mahábhárata – mellett a hallgatók megismerik a keleti és nyugati filozófiákat és vallásokat, valamint az ősi indiai, más néven védikus kultúrát és életmódot. A képzésnek négy fő területe van. A kultúra és társadalomismeret magában foglalja a történelem, politika, szociológia, pszichológia, matematika, zene, asztrológia és ájurvéda védikus szentírások alapján történő oktatását. A szanszkrit nyelv elsajátítása az ősi szentírásokban való tájékozódáshoz szükséges. A filozófia segít megérteni az emberi lét alapkérdéseit, valamint eligazodni India sokszínű hitvilágában. A különböző lelki gyakorlatok és a szertartástan során pedig az elméleti tudást gyakorlati megvalósítássá alakíthatják át a hallgatók.

A Főiskola teret ad érdekes diákprogramoknak is. Az egyik ilyen rendszeres rendezvény a Bhakti Klub, ahol időről időre olyan előadók tűnnek föl, akiktől ínyenceknek való témákról lehet hallani: az evolúcióelmélet anomáliáiról és az értelmes tervezettség elméletéről, az indiai népi régészetről, a Mahábhárata és Thomas Mann József és testvérei c. művének összehasonlításáról, indiai úti élményekről és lelki életről utazó prédikátorok tolmácsolásában, és még megannyi másról.

A Főiskola vaisnava teológiával foglalkozó szakkönyvtára, a Bhaktivedanta Könyvtár 1999 óta működik nyilvánosan. Az oktatáshoz nélkülözhetetlen jegyzeteken és oktatási segédanyagokon kívül különböző tanulmányokat és könyveket jelentet meg az ősi indiai hagyományról és életmódról is. A felsőoktatási intézmény tanárai és a világ más országaiban élő vaisnava tudósok tudományos munkájába a TATTVA tudományos folyóirat enged bepillantást. (www.tattva.hu)

A Főiskola tudományos közéletben való részvételét az általa szervezett vitaestek, konferenciák és kerekasztal-beszélgetések biztosítják. E rendezvények fórumot teremtenek tudósok, teológusok és közéleti személyiségek egy-egy aktuális vallásfilozófiai téma köré szerveződő nyilvános eszmecseréjéhez. A Somogyvámoson lévő Krisna-völgyben 1998 és 2004 között megrendezett háromnapos Nyári Egyetemek „Az ezredvég dilemmái”-val, az „Identitások”-kal, az „Emberi és isteni törvényekkel”, a „Boldogságképekkel” foglalkoztak, valamint a „Mítosz vagy valóság?” és a „Legyőzhető-e az erőszak?” kérdésekre keresték a választ. A több száz fős hallgatóságot vonzó rendezvényeken a természet- és társadalomtudományok neves képviselői, az írott- és elektronikus média szakemberei vitatták meg közösen korunk legfontosabb természeti és társadalmi problémáit. 2005-től a Nyári Egyetem „jogutódja” a Budapesten évente megrendezésre kerülő Létkérdés Konferencia, amely első alkalommal azt a problémát feszegette, hogy „Van-e természetfeletti?”. A II. Létkérdés Konferencia (2006) témája sem volt kevésbé érdekfeszítő: „A SORS: Meddig terjed a szabad akarat?”. A harmadik konferencia (2007) az emberi kapcsolatok sokszínűségét boncolgatta: „EGYÜTT-LÉT: A kapcsolatok természetrajza” címmel. A kiemelkedően sikeres IV. Létkérdés Konferencia (2008) témája az utolsó „sorskérdés”: A HALÁL volt, az ötödik (2009) konferencia pedig időszerűen „Válságaink”-ról szólt. A VI. Létkérdés Konferencia (2010), melynek címe: „Vallás – Háború vagy béke” volt, a vallásokkal kapcsolatba hozható erőszak kérdéskörével, valamint a vallások egymással való viszonyával foglalkozott. Egy éves szünet után 2012-ben az „Egészség pillérei”-vel tért vissza a konferencia. Ebben az évben a szokásos előadások mellett egészségbazár és egészségügyi tanácsadások is helyet kaptak a rendezvény keretei között. A 2013 évben a fő hangsúly az önmegvalósításon volt. A konferencia „A meditáció művészete - Út a tudatos élethez” címet viselte. Témái széles spektrumban mozogtak, melyek között a test az elme, a lélek, a táplálkozás, a jóga, sőt még a zene is helyet kapott. Az eseményt hagyományteremtő módon egy mantrameditációs kírtana-jóga koncert zárta, mely osztatlan sikert aratott. 2014-ben „Dharma - „Mért legyek én tisztességes?" címmel a mai társadalom legélesebb, talán a leginkább húsba-vágó kérdését boncolgatták az előadók, amelyet a konferencia címében szereplő, József Attila Két hexameteréből kölcsönzött verssora is feszeget: megéri-e a mai világban erkölcsösnek lenni és helyesen cselekedni? 2015-ben a környezetvédelemről, fenntarthatóságról, a természet-közeli életmódról szólt a konferencia, amelynek: „Megsebzett Föld - „A gyógyító te magad légy!” címet adták a szervezők.A tavalyi évben a konferencia az oktatásról szólt, és a „GURUSZEREPBEN – Van tanulás példa nélkül?" címet kapta.

Mountain View

Mountain View

Mountain View

Mountain View

Archívum

Az eddigi konferenciák hang és videó anyagai

I.LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA (2005)

VAN-E TERMÉSZETFELETTI?

Tovább

II.LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA (2006)

A SORS: MEDDIG TERJED A SZABAD AKARAT?

Tovább

III.LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA (2007)

Együtt-lét

Tovább

IV.LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA (2008)

A HALÁL Biztos?

Tovább

V.Létkérdés Konferencia (2009)

Válságaink

Tovább

VI.Létkérdés Konferencia (2010)

VALLÁS: Háború vagy béke?

Tovább

VII.Létkérdés Konferencia (2012)

Az EGÉSZ-SÉG pillérei

Tovább

VIII. Létkérdés Konferencia (2013)

A meditáció művészete - Út a tudatos élethez

Tovább

IX. Létkérdés Konferencia (2014)

Dharma - "Mért legyek én tisztességes?"

Tovább

X. Létkérdés Konferencia (2015)

Megsebzett Föld - „A gyógyító te magad légy!”

Tovább

XI. Létkérdés Konferencia (2016)

Guruszerepben - Van tanulás példa nélkül?

Tovább

XII. Létkérdés Konferencia (2017)

Szegény gazdagok? - Gazdag szegények?

Tovább

Kapcsolat

Ha bármi kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban, itt felteheti

A KONFERENCIA HELYSZÍNE

BIJÓrendezvényközpont

Budapest, Róbert Károly krt. 96-100
http://www.bijorendezvenykozpont.hu/
( Megközelíthető az 1, 17, 19, 41 villamosokkal )

A rendezvényközponthoz tartozó területen a parkolás díja 1000 Ft autónként.
Ennek meg nem fizetése 5000 Ft bírságot von maga után.
A helyszín tágabb környékén vannak ingyenes parkolási lehetőségek is.

ÜZENETKÜLDÉS

* Kötelező kitölteni