IDŐTLEN TANÍTÁS

védikus szentírások a gaudíja vaisnava hagyomány fényében

2018. 11. 15. - 10:00-17:00

A KONFERENCIÁRÓL

A több mint tíz éve rendszeresen megrendezett Létkérdés Konferenciák sorában az idei rendezvény célja a teológiai ismeretterjesztés: a nagyközönség megismertetése azokkal a szentnek tekintett szövegekkel, melyek meghatározzák a védikus hagyomány gaudíja ágának filozófiai, teológiai szemléletét, vallásgyakorlatát és kultúrájának alapjait, s melyek a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (www.bhf.hu) curriculumának szerves részét képezik.

A nap folyamán az előadásokat a Főiskola tanárai tartják. A bevezető előadás segíteni fog értelmezni a szentírás fogalmát a hagyomány szemszögéből, megalapozza annak tekintélyét, és bemutatja a különböző szövegek kapcsolatát. A további előadások egy-egy szöveg tartalmát és célját fogják ismertetni. A konferenciát mindazok figyelmébe ajánljuk, akik betekintést szeretnének nyerni az ősi tudást közvetítő írások rejtelmeibe olyan előadók segítségével, akik nem csak tanulmányozzák, de élik is e tanításokat.

A KONFERENCIA PROGRAMJA

15 2018 november

10 : 00 - 10 : 10

Megnyitó

10 : 10 - 10 : 35

Bevezetés a védikus szentírásokba

A bevezető előadásban szentírás fogalmáról, tekintélyének alapjáról valamint a különböző szövegek kapcsolatáról esik szó.

Előadó Mandzsarí Déví Dászí

10 : 40 - 11 : 05

Ísópanisad

Az Ísópanisad India egyik legnépszerűbb vallásbölcseleti műve. Első fennmaradt kommentárja az időszámításunk utáni 9. évszázadban született, s a vallásfilozófusok ma is előszeretettel elemzik. Tizennyolc időmértékes versszaka a Védák tanításának egészét magába sűríti.

Előadó Sjámaszundara Dásza

11 : 10 - 11 : 35

Bhagavad-gítá

A Bhagavad-gítá a világ egyik legősibb és legtekintélyesebb filozófiai párbeszéde. Többek között azzal foglalkozik, miként szolgálhatja az ember mindennapi munkája is az önmegvalósítást. Olyan tudást kínál, amely segít felismerni lelki azonosságunkat és Isten jelenlétét a világban.

Előadó Ísvara Krisna Dásza

11 : 50 - 12 : 45

Srímad-Bhágavatam

A Bhágavata-purána vagy Srímad-Bhágavatam a gaudíja vaisnavák egyik legfontosabb szentírása, amely egy részről Krisnáról és az Ő különböző avatáráiról (alászállásairól) tartalmaz leírásokat, más részről a Bhagavad-gítában tárgyalt filozófia gyakorlati alkalmazását mutatja be különböző történeteken keresztül.

Előadó Gauraszundara Kripámója Dásza

12 : 50 - 13 : 15

Rámájana

A Rámájana a világ egyik legrégibb írásaként felemelő történetén keresztül segít megértenünk azt, hogy mi a valódi erény és becsület, milyen jellemvonásokban mutatkozik meg a jó és gonosz, illetve azt, hogy a legnehezebb helyzetekben is el tudunk jutni a lélek bölcsességéig.

Előadó Ranginí Déví Dászí

14 : 00 - 14 : 25

Mahábhárata

A Mahábhárata a világirodalom egyik legrégebbi és valószínűleg a leghosszabb elbeszélő műve. Ahogyan a mottója is hangzik: „ami nem áll ebben a könyvben, azt hiába is keresnénk bárhol a világon”. A Mahábhárata történetei nem csupán tanító jellegű példázatok: a szereplők helyzetének megértésén keresztül választ kapunk arra, hogy kik is vagyunk valójában, mi az emberi élet célja, és hogy hogyan érhetjük el ezt a célt.

Előadó Szávitrí Déví Dászí

14 : 30 - 14 : 55

Brihad-Bhágavatámrita

A Brihad-Bhávavatámrita egy 16. századi szöveg, ami a Bhágavata-purána tanításainak esszenciáját mutatja be két útinapló formájában, melyek arra a kérdésre felelnek, hogy kiben, és mely szférában nyilvánul meg az isten iránti szeretet a legnagyobb mélységben.

Előadó Mandzsarí Déví Dászí

15 : 00 - 15 : 25

Upadésámrita

Rúpa Gószvámí A tanítások nektárja című könyve a bhakti-jóga kezdő és haladó gyakorlóinak nyújt útmutatást. A könyv a hatha-jógával közös alapok megismertetése után a kizárólag a bhaktira, illetve annak bengáli iskolájára jellemző gyakorlatokat is bemutatja.

Előadó Sjámaszundara Dásza

15 : 40 - 16 : 05

Bhakti raszámrita szindhu

Rúpa Gószvámí, a híres "rasza-elmélet"-et (a Krisnával lehetséges kapcsolatok és a belőlük származó érzelmi tapasztalatok mélyreható leírása és rendszerezése) és a gaudíja-vaisnava vallásgyakorlatot megalkotó kiemelkedő ácsárja legjelentősebb műve.

Előadó Mahárání Déví Dászí

16 : 10 - 16 : 35

Csaitanja-csaritámrita

A Csaitanja-caritámrita a gaudíya-vaisnavizmus kiemelkedő jelentőségű irodalmi műve, mely átfogóan, részletesen és színesen mutatja be Srí Caitanya Maháprabhu életét és tanításait.

Előadó Puskaríní Déví Dászí

16 : 40 - 17 : 05

Jóga-szútra

Előadó Gaura Krisna Dásza

17 : 05 - 17 : 40

Kírtana jóga

Zenés mantrameditáció

A KONFERENCIA ELŐADÓI

Gaura Krisna Dásza

(Tóth-Soma László)

vallásbölcselő

Gauraszundara Kripámója Dásza

(Rátkai Gergő)

vaisnava teológus

Ísvara Krisna Dásza

(Tasi István)

kulturális antropológus

Mahárání Déví Dászí

(Banyár Magdolna)

szociológus

Mandzsarí Déví Dászí

(Magyar Márta)

vaisnava teológus

Puskaríní Déví Dászí

(Markwarthné Lengyel Piroska)

történész

Ranginí Déví Dászí

(Képes Andrea)

vaisnava jógamester

Sjámaszundara Dásza

(Bakaja Zoltán)

vaisnava teológus

Szávitrí Déví Dászí

(Halmai Zsuzsa)

pszichológus


REGISZTRÁCIÓ

(Ha Ön szeretné, hogy a rendezvény előtt 3 nappal emlékeztessük telefonhívás formájában.)
(Ha Ön szeretné, hogy a jövőben postai úton küldjük el a meghívónkat, valamint a konferencia összefoglaló nyomtatott kiadványát.)
(Ha Ön valamely szervezet képviselőjeként érkezik.)
Jelentkezésemmel kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a honlap adatkezelési tájékoztatóját.

A KONFERENCIA SZERVEZŐJE

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) 1998-ban alapította meg a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítványt Budapesten, majd 2001-ben létre hozta a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát, amelynek vaisnava teológus szakja 2003-ban nyert akkreditációt, és 2004 szeptemberétől államilag elismert felsőfokú oktatási intézményként tanítja a hinduizmus vaisnava ágának teológiáját és kultúráját. A főiskolai oktatás 2008-tól a bolognai rendszer szerint, 3 éves BA alapszakon folyik, és a 2009/2010. tanévben kiegészült az Európai Unióban és egész Európában is egyedülállónak számító vaisnava jógamester diplomát adó BA, valamint 2014/2015. tanévben vaisnava teológia MA képzéssel. (www.bhf.hu)

A Főiskola oktatási tevékenysége kettős célt szolgál: egyrészt biztosítja azt, hogy az MKTHK egyház szerzeteseinek képzése és továbbképzése államilag elismert keretek között folyhasson, másfelől pedig felekezeti hovatartozástól függetlenül lehetőséget ad minden érdeklődő számára, hogy mélységeiben is megismerhesse a védikus kultúra tanításait.

A teológia nem száraz hittételek tanítását jelenti tehát, hanem az önmegvalósítás módszereinek és gyakorlatának megismertetését. Így az ősi védikus szentírások – például a Bhagavad-gítá, a Srímad-Bhágavatam és a Mahábhárata – mellett a hallgatók megismerik a keleti és nyugati filozófiákat és vallásokat, valamint az ősi indiai, más néven védikus kultúrát és életmódot. A képzésnek négy fő területe van. A kultúra és társadalomismeret magában foglalja a történelem, politika, szociológia, pszichológia, matematika, zene, asztrológia és ájurvéda védikus szentírások alapján történő oktatását. A szanszkrit nyelv elsajátítása az ősi szentírásokban való tájékozódáshoz szükséges. A filozófia segít megérteni az emberi lét alapkérdéseit, valamint eligazodni India sokszínű hitvilágában. A különböző lelki gyakorlatok és a szertartástan során pedig az elméleti tudást gyakorlati megvalósítássá alakíthatják át a hallgatók.

A Főiskola teret ad érdekes diákprogramoknak is. Az egyik ilyen rendszeres rendezvény a Bhakti Klub, ahol időről időre olyan előadók tűnnek föl, akiktől ínyenceknek való témákról lehet hallani: az evolúcióelmélet anomáliáiról és az értelmes tervezettség elméletéről, az indiai népi régészetről, a Mahábhárata és Thomas Mann József és testvérei c. művének összehasonlításáról, indiai úti élményekről és lelki életről utazó prédikátorok tolmácsolásában, és még megannyi másról.

A Főiskola vaisnava teológiával foglalkozó szakkönyvtára, a Bhaktivedanta Könyvtár 1999 óta működik nyilvánosan. Az oktatáshoz nélkülözhetetlen jegyzeteken és oktatási segédanyagokon kívül különböző tanulmányokat és könyveket jelentet meg az ősi indiai hagyományról és életmódról is. A felsőoktatási intézmény tanárai és a világ más országaiban élő vaisnava tudósok tudományos munkájába a TATTVA tudományos folyóirat enged bepillantást. (www.tattva.hu)

A Főiskola tudományos közéletben való részvételét az általa szervezett vitaestek, konferenciák és kerekasztal-beszélgetések biztosítják. E rendezvények fórumot teremtenek tudósok, teológusok és közéleti személyiségek egy-egy aktuális vallásfilozófiai téma köré szerveződő nyilvános eszmecseréjéhez. A Somogyvámoson lévő Krisna-völgyben 1998 és 2004 között megrendezett háromnapos Nyári Egyetemek „Az ezredvég dilemmái”-val, az „Identitások”-kal, az „Emberi és isteni törvényekkel”, a „Boldogságképekkel” foglalkoztak, valamint a „Mítosz vagy valóság?” és a „Legyőzhető-e az erőszak?” kérdésekre keresték a választ. A több száz fős hallgatóságot vonzó rendezvényeken a természet- és társadalomtudományok neves képviselői, az írott- és elektronikus média szakemberei vitatták meg közösen korunk legfontosabb természeti és társadalmi problémáit. 2005-től a Nyári Egyetem „jogutódja” a Budapesten évente megrendezésre kerülő Létkérdés Konferencia, amely első alkalommal azt a problémát feszegette, hogy „Van-e természetfeletti?”. A II. Létkérdés Konferencia (2006) témája sem volt kevésbé érdekfeszítő: „A SORS: Meddig terjed a szabad akarat?”. A harmadik konferencia (2007) az emberi kapcsolatok sokszínűségét boncolgatta: „EGYÜTT-LÉT: A kapcsolatok természetrajza” címmel. A kiemelkedően sikeres IV. Létkérdés Konferencia (2008) témája az utolsó „sorskérdés”: A HALÁL volt, az ötödik (2009) konferencia pedig időszerűen „Válságaink”-ról szólt. A VI. Létkérdés Konferencia (2010), melynek címe: „Vallás – Háború vagy béke” volt, a vallásokkal kapcsolatba hozható erőszak kérdéskörével, valamint a vallások egymással való viszonyával foglalkozott. Egy éves szünet után 2012-ben az „Egészség pillérei”-vel tért vissza a konferencia. Ebben az évben a szokásos előadások mellett egészségbazár és egészségügyi tanácsadások is helyet kaptak a rendezvény keretei között. A 2013 évben a fő hangsúly az önmegvalósításon volt. A konferencia „A meditáció művészete - Út a tudatos élethez” címet viselte. Témái széles spektrumban mozogtak, melyek között a test az elme, a lélek, a táplálkozás, a jóga, sőt még a zene is helyet kapott. Az eseményt hagyományteremtő módon egy mantrameditációs kírtana-jóga koncert zárta, mely osztatlan sikert aratott. 2014-ben „Dharma - „Mért legyek én tisztességes?" címmel a mai társadalom legélesebb, talán a leginkább húsba-vágó kérdését boncolgatták az előadók, amelyet a konferencia címében szereplő, József Attila Két hexameteréből kölcsönzött verssora is feszeget: megéri-e a mai világban erkölcsösnek lenni és helyesen cselekedni? 2015-ben a környezetvédelemről, fenntarthatóságról, a természet-közeli életmódról szólt a konferencia, amelynek: „Megsebzett Föld - „A gyógyító te magad légy!” címet adták a szervezők. 2016-ban a konferencia az oktatásról szólt, és a „GURUSZEREPBEN – Van tanulás példa nélkül?" címet kapta. A tavalyi évben pedig a Szegény gazdagok – gazdag szegények? címet viselő konferencián arra a kérdésre kerestek választ az előadók, hogy vajon minden korban és minden társadalomban ugyanazt jelenti-e „szegénynek”, vagy „gazdagnak” lenni?

KAPCSOLAT INFORMÁCIÓ

Cím

Lélek Palotája
1039 Budapest, Lehel utca 15-17.